nav-left cat-right
cat-right

科研团队

科研人员:

徐书华
研究员/研究组长
毕业于: 复旦大学
办公室: 353
电话: 54920479
邮箱: xushua picb.ac.cn
研究组网站: http://www.picb.ac.cn/~xushua
入职时间: 2006-07-01
__________________________________________________________________
浦靖
研究助理
毕业于: 上海师范大学
办公室: 353
电话: 54920448
邮箱: pujingpicb.ac.cn
入职时间: 2011-06-27
__________________________________________________________________
袁媛
副研究员
毕业于: 南开大学
办公室: 357
电话: 54920656
邮箱: yuannerpicb.ac.cn
入职时间: 2007-04-23
__________________________________________________________________
陆艳
助理研究员
毕业于: 复旦大学
办公室: 357
电话: 54920449
邮箱: luyanpicb.ac.cn
入职时间: 2012-12-20
__________________________________________________________________
楼海一
助理研究员
毕业于: 复旦大学
办公室: 357
电话: 54920449
邮箱: louhaiyipicb.ac.cn
入职时间: 2007-09-12
__________________________________________________________________
邓恋
助理研究员
毕业于: 湖南师范大学
办公室: 359
电话: 54920463
邮箱: denglian@picb.ac.cn
入职时间: 2012-03-01
离职时间:
__________________________________________________________________
ASIF Ullah Khan
博士后
毕业于: 卡拉奇大学
办公室: 363
电话: 54920656
邮箱: asifullah111gmail.com
入职时间: 2013-12-05
__________________________________________________________________
博士研究生:
王宇辰
博士研究生
毕业于: 中国科学技术大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: wangyuchen@picb.ac.cn
入职时间: 2012-03-01
__________________________________________________________________
苑锴
博士研究生
毕业于: 郑州大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: yuankai@picb.ac.cn
入职时间: 2012-07-10
__________________________________________________________________
冯启迪
博士研究生
毕业于: 内蒙古农业大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: fengqidi@picb.ac.cn
入职时间: 2012-10
__________________________________________________________________
张超
博士研究生
毕业于: 扬州大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: zhangchao@picb.ac.cn
入职时间: 2012-08-13
__________________________________________________________________
王晓骥
博士研究生
毕业于: 辽宁大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: wangxiaoji@picb.ac.cn
入职时间: 2013-09-01
__________________________________________________________________
马西献
博士研究生
毕业于: 西北工业大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: maxixian@picb.ac.cn
入职时间: 2014-04-10
__________________________________________________________________
刘姣姣
博士研究生
毕业于: 山东师范大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: liujiaojiao92@163.com
入职时间: 2014-09-01
__________________________________________________________________
高扬
博士研究生
毕业于: 成都科技大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: gaoyang_116@163.com
入职时间: 2015-09-01
__________________________________________________________________
刘畅
博士研究生
毕业于: 山东大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: liuchang@picb.ac.cn
入职时间: 2015-09-01
__________________________________________________________________
宁之琳
博士研究生
毕业于: 湖南师范大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: ningzhilin@yeah.net
入职时间: 2016-09-01
__________________________________________________________________
潘雨闻
博士研究生
毕业于: 浙江大学
办公室: 359
电话: 54920463
邮箱: panyuwen@zju.edu.cn
入职时间: 2017-10-01
__________________________________________________________________
葛雪皊
博士研究生
毕业于: 山东大学
办公室: 357
电话: 54920449
邮箱: gex1456@163.com
入职时间: 2017-10-01
__________________________________________________________________
王亦民
博士研究生
毕业于: 山东大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: kape_latesum@163.com
入职时间: 2017-10-01
__________________________________________________________________
张晓曦
博士研究生
毕业于: 吉林大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: 547594243@qq.com
入职时间: 2017-07-01
__________________________________________________________________
Alemu Abreham Bekele
博士研究生
毕业于: Wolkite大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: abr2015@yahoo.com
入职时间: 2018-01-01
__________________________________________________________________
离组成员:

靳文菲
助理研究员
毕业于: 郑州大学
办公室: 359
电话: 54920463
邮箱: wenfei06gmail.com
入职时间: 2006-09-01
离职时间: 2012-12-31
__________________________________________________________________
Pankaj Kumar
博士后
毕业于: 印度基因组学及综合生物学研究所
办公室: 357
电话: 54920656
邮箱: panjha@gmail.com
入职时间: 2012-04-25
离职时间: 2014-04-30
__________________________________________________________________
秦鹏飞
博士研究生
毕业于: 河南大学
办公室: 359
电话: 54920463
邮箱: qinpengfeipicb.ac.cn
入职时间: 2008-09-02
离职时间: 2014-03-31
__________________________________________________________________
杨玲
博士研究生
毕业于: 浙江大学
办公室: 357
电话: 54920449
邮箱: ling.yangpicb.ac.cn
入组时间: 2007-10-25
离组时间: 2013-06-30
__________________________________________________________________
Hoh Boon Peng
访问学者
来自于: 玛拉工艺大学
办公室: 355
电话: 54920656
邮箱: hoh.boonpenggmail.com
入组时间: 2014-10-08
离组时间: 2015-03-31
__________________________________________________________________
李菁
副研究员
毕业于: 马普人类进化学研究所
办公室: 357
电话: 54920656
邮箱: jing_li@eva.mpg.de
入职时间: 2012-09-01
离职时间: 2015-08-31
__________________________________________________________________
鲁东胜
博士研究生
毕业于: 湖北大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: ludongshengpicb.ac.cn
入职时间: 2009-06-09
离职时间: 2016-07-01
__________________________________________________________________
阳雄
博士研究生
毕业于: 浙江大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: xyang619@gmail.com
入职时间: 2012-03-01
离职时间: 2016-07-01
付睿卿
博士研究生
毕业于: 吉林大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: furuiqingpicb.ac.cn
入职时间: 2010-08-31
离职时间: 2017-07-01

__________________________________________________________________
石猛
博士研究生
毕业于: 山东大学
办公室: 359
电话: 54920463
邮箱: shimengpicb.ac.cn
入职时间: 2009-09-01
离职时间: 2016-12-01
__________________________________________________________________
周楹
博士研究生
毕业于: 武汉大学
办公室: 359
电话: 54920463
邮箱: zhouyingpicb.ac.cn
入职时间: 2009-07-03
离职时间: 2016-12-01
__________________________________________________________________
田垒
博士研究生
毕业于: 武汉大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: tianleivv@gmail.com
入职时间: 2012-03-01
离职时间: 2016-12-01
__________________________________________________________________
张晞
博士研究生
毕业于: 华中农业大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: zhangxi@picb.ac.cn
入职时间: 2013-09-01
离职时间: 2017-07-01
__________________________________________________________________
吴振东
博士研究生
毕业于: 河南工业大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: 1632921802@qq.com
入职时间: 2014-09-01
入职时间: 2017-07-01
__________________________________________________________________
实习生:

潘学栋
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: 082023117fudan.edu.cn
入职时间: 2009-03-01
离职时间: 2012-04-01
__________________________________________________________________
杨钦
实习生
毕业于: 山东大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: yqin90163.com
入职时间: 2012-02-08
离职时间: 2012-08-31
__________________________________________________________________
吴思杰
实习生
毕业于: 浙江大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: sijie@zju.edu.cn
入职时间: 2012-12
离职时间: 2013-05
__________________________________________________________________
陈啸冬
实习生
毕业于: 上海交通大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2008-07
离职时间: 2008-09
__________________________________________________________________
李磊
实习生
毕业于: 南昌大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2009-02
离职时间: 2009-05
__________________________________________________________________
NUR Shafawati Binti AB Rajab
实习生
毕业于: 马来西亚理科大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2010-12
离职时间: 2011-01
__________________________________________________________________
赵林海
实习生
毕业于: 中国科技大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2012-09
离职时间: 2013-05
__________________________________________________________________
杜朋元
实习生
毕业于: 山东大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱: dpy201100090111@163.com
入职时间: 2016-01
离职时间: 2016-03
__________________________________________________________________
吕昊敏
实习生
毕业于: 中山大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱:
入职时间: 2014-07
离职时间: 2014-08
__________________________________________________________________
弓弦
实习生
毕业于: 新疆医科大学
办公室: 361
电话: 54920498
邮箱:
入职时间: 2014-07
离职时间: 2014-08
__________________________________________________________________
W.NUR Hatin BT W. ISA
实习生
毕业于: 马来西亚理科大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2010-12
离职时间: 2011-01
__________________________________________________________________
SATHIYA A/P Maran
实习生
毕业于: 马来西亚理科大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2010-12
离职时间: 2011-01
__________________________________________________________________
闫若凡
实习生
毕业于: 浙江大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2011-07
离职时间: 2011-09
__________________________________________________________________
廖宇岑
实习生
毕业于: 香港中文大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱:
入职时间: 2012-07
离职时间: 2012-08
__________________________________________________________________
徐俨
实习生
毕业于: 香港中文大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱:
入职时间: 2012-07
离职时间: 2012-08
__________________________________________________________________
赵宇
实习生
毕业于: 浙江大学
办公室: 503
电话: 54920499
邮箱:
入职时间: 2008-10
离职时间: 2008-12
__________________________________________________________________
庹颖
实习生
毕业于: 吉林大学
办公室: 363
电话: 54920498
邮箱: yingtuo7hotmail.com
入职时间: 2011-07-15
离职时间: 2012-06-15
__________________________________________________________________
郭士成
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: guoshicheng2005yeah.net
入职时间: 2012-01-18
离职时间: 2013-12-30
__________________________________________________________________
胡雅
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: teresayahugmail.com
入职时间: 2011-07-01
离职时间: 2012-06-30
__________________________________________________________________
易会广
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: yhg926126.com
入职时间: 2012-01-18
离职时间: 2013-12-30
__________________________________________________________________
郑鸿翔
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: zhenghongxianggmail.com
入职时间:
2011-07-01
离职时间: 2012-06-30
__________________________________________________________________
丁琦亮
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: andyding13gmail.com
入职时间:
2012-07
离职时间: 2013-06
__________________________________________________________________
孙畅
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: Changsun1015gmail.com
入职时间:
2012-07
离职时间: 2013-06
__________________________________________________________________
侯铮
实习生
毕业于: 复旦大学
邮箱: zhenghou2008gmail.com
入职时间: 2011-07-01
离职时间: 2012-06-30
__________________________________________________________________

This post is also available in: 英语